Register/policy gällande hantering av personuppgifter, integritet och dataskydd.

Vem är ansvarig för att hantering av personuppgifter och dataskydd sköts enligt regler och lagar?

 • Richard Tjus, VD, är ansvarig för att hanteringen sköts enligt regler och lagar.

Vad används personuppgifterna till och vilka rättsliga grunder ligger till lag för det?

 • Tillhandhållande av tjänst – Fullgörande av avtal.
  Badkoncept i Sverige AB hanterar personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund och fullfölja avtalet med kunden gällande leverans av tjänster och produkter. Exempelvis används er fakturerings- och/eller leveransadress för att kunna leverera de produkter eller tjänster som beställts via butiken.
 • Kommunikation om tjänst – Berättigat intresse
  Badkoncept i Sverige AB behandlar personuppgifter så som mailadress och telefonnummer för att kunna informera kunden om service och uppdateringar av tjänsten, ändrade adresser eller öppettider, aktuella erbjudanden och förändringar i leveransvillkoren. Denna kommunikation utgörs i syfte att göra tjänsten mer tillgänglig för kund.
 • Efterlevnad av lagar – Rättsliga förpliktelser
  Badkoncept i Sverige AB behandlar personuppgifter för att kunna fullgöra sina lagstadgade skyldigheter, exempel på detta är bokföringslagen.
 • Förhindra missbruk av tjänst – Fullgörande av avtal.
  Badkoncept i Sverige AB hanterar personuppgifter i syfte att förhindra missbruk eller användning av tjänsten som strider mot användarvillkoren. Exempelvis vid utebliven betalning kan beslut tas av oss eller automatiskt av tjänsten för tillfällig eller permanent avstängning av tjänsten.

Vilka typer av personer förkommer?

 • Personer som förekommer med i våra register för personuppgifter är privatkunder, som handlar av oss via vår webbutik, fyller i vårt kontaktformulär via våran hemsida, som ansluter avtal via oss antingen genom någon typ av betalningstjänst eller bara köp av vara eller tjänst direkt i butik. Personuppgifter förekommer också enbart vid förfrågan av offert.

Vilka personuppgifter samlar vi in?

 • För- och efternamn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • Mailadress
 • Personnummer ( i vissa fall, som sökning av rotavdrag via skatteverket eller sökning av avtal hos tredje part för betalningsalternativ)

Vilka har tillgång till dessa personuppgifter?

 • Enbart några få inom företaget har tillgång till dessa uppgifter och alla dessa personer är väl medvetna om deras skyldigheter gällande personuppgifter. Personuppgifter kan komma att lämnas ut till tredje part i samband med att kunden samtycker till denna tjänst, exempelvis med finansiering av köp eller annan betaltjänst. Det kan också förekomma att vi lämnar ut personuppgifter till underleverantör för att fullfölja avtal med kunden, så som fullföljande av utförd tjänst eller leverans. Personuppgifter kan även komma att lämnas ut i brottsförebyggande syfte, i enlighet med lag och myndighetsbeslut.

Hur skyddas personuppgifterna?

 • Badkoncept i Sverige AB vidtar säkerhetsåtgärder för att skydda insamlade personuppgifter. Uppgifterna används bara i samband med leverans av tjänst eller vara och i övriga syften nämnda ovan.

System uppgifter registreras i?

 • One.com ( epost )
 • Visma
 • Shopify
 • Stripe
 • Klarna